Trápí vás převody jednotek objemu, času a délky? Po přečtení tohoto článku vám bude vše jasné.

Převody jednotek patří mezi základní dovednosti matematiky a fyziky, které nám pomáhají lépe porozumět a pracovat s různými druhy měření. Tato dovednost je nejen klíčová v matematickém vzdělávání, ale má i praktické využití v každodenním životě.

V tomto článku se zaměříme na vysvětlení převodů jednotek času, délky a objemu. Cílem je poskytnout srozumitelné vysvětlení, který bude užitečné pro školáky i pro ty, kteří chtějí osvěžit své znalosti v této oblasti. Proto jsme kromě jednoduchého vysvětlení připravili i příklady k procvičování a tabulky převodů.

Převody jednotek DÉLKA

Nejjednodušší vstup do této látky jsou určitě převody délky. Proto s nimi žáci ve škole začínají. Zaměříme se zde na převody délky od milimetrů po kilometry. Jednotky délky se měří v milimetrech (mm), centimetrech (cm), decimetrech (dm), metrech (m) a kilometrech (km).. Základní převody jsou následující:

 • 1 metr (m) = 1000 milimetrů (mm)
 • 1 decimetr (dm) = 100 milimetrů (mm)
 • 1 centimetr (cm) = 10 milimetrů (mm)
 • 1 metr (m) = 100 centimetrů (cm)
 • 1 metr (m) = 10 decimetrů (dm)
 • 1 kilometr (km) = 1000 metrů (m)

Převody jednotek tabulka – délka

tabulka převody jednotek

Tento jednoduchý převodník jednotek vám výrazně ulehčuje převody délky. Například:

 • Převod 2 metrů na centimetry se provede násobením: 2 m×100=200 cm
 • Podobně převod 3 kilometry na metry se provede násobením: 3 km×1000=3000 m

Převody jednotek ČAS

Teď už začíná trochu přituhovat. Z vlastních zkušeností víme, že převody času mohou ze začátku naše hlavy velmi potrápit. Pojďme si je vysvětlit. Jednotky času se měří v sekundách (s), minutách (min), hodinách (h), dnech (d), týdnech (týdnech) a letech (rok). Základní převody jsou následující:

 • 1 minuta (min) = 60 sekund (s)
 • 1 hodina (h) = 60 minut (min)
 • 1 den (d) = 24 hodin (h)
 • 1 týden (týden) = 7 dní (d)
 • 1 rok (rok) = 365 dní (d) nebo 366 dní (d) (v případě přestupného roku)

Převody jednotek tabulka – čas

převody jednotek tabulka

Opět se podíváme na některé možnosti, jak vám tento převodník jednotek umožňuje převádět mezi jednotkami času. Například:

 • Pokud chcete převést 2 hodiny na sekundy, použijete vztah 1 hodina = 3600 sekund a vynásobíte: 2h×3600=7200s
 • Podobně, pokud chcete převést 3 dny na hodiny, použijete vztah 1 den = 24 hodin a vynásobíte: 3d×24=72h

Převody jednotek OBJEM

Nyní si vysvětlíme převody základních jednotek objemu, které většinu v testech dělají největší problémy. Jednotky objemu se měří v litrech (l), mililitrech (ml), krychlových metrech (m³) a krychlových centimetrech (cm³). Základní převody jsou následující:

 • 1 litr (l) = 1000 mililitrů (ml)
 • 1 litr (l) = 0.001 krychlového metru (m³)
 • 1 krychlový metr (m³) = 1000 litrů (l)
 • 1 litr (l) = 1000 krychlových centimetrů (cm³)
 • 1 krychlový centimetr (cm³) = 0.001 litru (l)

Převody jednotek tabulka – objem

Z předchozích odstavců nejspíše víte, jak se tento převodník jednotek používá, ale přeci jen pro jistotu. Například:

 • Pokud chcete převést 2 litry na mililitry, použijete vztah 1 litr = 1000 mililitrů a vynásobíte: 
 • Podobně, pokud chcete převést 3 krychlové metry na litry, použijete vztah 1 krychlový metr = 1000 litrů a vynásobíte: 3m3×1000=3000l

Procvičování převody jednotek

Zde jsme pro vás připravili pracovní listy k procvičování převodů jednotek objemu, délky a času. Tyto listy obsahují  příklady, které vám pomohou lépe porozumět postupům a konverzím mezi různými jednotkami měření. Můžete je využít k individuálnímu procvičování nebo jako součást výuky ve třídě.

Procvičování převodů jednotek objemu

Procvičování převodů jednotek

Pracovní list je ke stažení zde.

Procvičování převodů jednotek délky

Procvičování převodů jednotek

Pracovní list je ke stažení zde.

Procvičování převodů jednotek času

Procvičování převodů jednotek

Pracovní list je ke stažení zde.

O autorovi

Učitelka 1. stupně základní školy (AJ, M) | Web | Články

Jsem maminka dvou rošťáků, učitelka anglického jazyka a matematiky na prvním stupni ZŠ a v neposlední řadě také oddílová vedoucí na letním táboře. Práce s dětmi je zkrátka moje celoživotní poslání. Proto jsem se na mateřské dovolené rozhodla psát tento blog.