Gramatické chytáky: Píše se správně nakonec nebo na konec?

Ve 22. díle našeho seriálu „Gramatické chytáky“ se podíváme na dvojici NAKONEC a NA KONEC. Kterou variantu máte v textu využít? Je správné pouze užití sousloví NA KONEC nebo lze v nějaké větě napsat i NAKONEC? Na to se podrobně podíváme v tomto článku.

Seriál GRAMATICKÉ CHYTÁKY je soubor několika článků, které vysvětlují nejčastější chyby v psaném textu. Ty nalezneme nejen ve školních písemkách, referátech a diktátech, ale také například u diplomových prací a úředních dokumentů.

Nakonec nebo na konec

Obě varianty jsou gramaticky správně, ale využívají se v jiných situacích. „Nakonec“ je vždy bráno ve smyslu časové posloupnosti. Tzn. že můžeme slovo nahradit slovním spojením „na poslední chvíli“ (nakonec to dopadlo dobře, nakonec zvítězili). Naopak „na konec“ vyjadřuje opravdové ukončení nějaké věci či události (na konec lavice, na konec dne, na konec závodu).

Příklady použití slova nakonec

  1. Nakonec jsme se rozhodli jet na dovolenou na pobřeží.
  2. I přes veškeré překážky se nakonec podařilo dokončit stavbu včas.
  3. Po dlouhém váhání jsem se nakonec rozhodl přijmout nabízenou práci.
  4. Nakonec jsme se dohodli na kompromisu, který vyhovoval oběma stranám.

Příklady použití na konec

  1. Na konec filmu se objevila neočekávaná postava.
  2. Na konec večera jsme si objednali zákusek a kávu
  3. Náročnou zkoušku jsme měli na konec semestru.
  4. Naplánovali jsme si výlet do přírody na konec týdne.

Další chytáky z gramatického speciálu

Zajímají vás další gramatické chytáky kromě dvojice „nakonec nebo na konec“? Podívejte se naše další články:

O autorovi

Články

Jsem obrovský milovník české přírody, španělských filmů a italského jídla. V současné době mi ale největší radost dělá dcera Amálka (= na mateřské dovolené).