Vybrali jsme pro vás šest zábavných a prověřených pohybových her pro děti v mateřské školce

Všichni víme, že pro děti v mateřských školách je pohyb extrémně důležitý. Jedná se o velmi zásadní součást jejich rozvoje a učení. Pohybové aktivity totiž nejen podporují fyzickou kondici, ale také stimulují motoriku, koordinaci a sociální interakce. V tomto článku se podíváme na šest zábavných a prověřených pohybových her, které jsou ideální pro děti v mateřských školách, a které mohou pomoci podnítit jejich radost z pohybu a učení.

Jaké pohybové hry jsme vybírali?

Hry jsme vybírali s ohledem na následující kritéria:

  1. Vhodnost pro věk všech dětí v MŠ: Hry byly vybírány s ohledem na věk všech dětí v mateřské škole (ne pouze na předškoláky a starší děti).
  2. Bez rivalitního charakteru: Preferovali jsme takové, které nemají škodící prvek. Cílem bylo zabránit rivalitě mezi dětmi.
  3. Jednoduchá pravidla: Aby hry byly snadno pochopitelné pro všechny.
  4. Rychlý průběh: Zkrátka musí být dohráno do několika minut z důvodu udržení pozornosti dětí.
  5. Bezpečnost

Pohybové hry pro děti v MŠ

Na sochy

Paní učitelka pustí hudbu a všichni děti musí bláznivě tancovat. Když hudba přestane hrát, všichni musí okamžitě zůstat nehybní jako sochy. Kdo se pohne, vypadává ze hry. Hra pokračuje, dokud nezůstane jen jeden hráč, který se stává vítězem.

Babička říká

Hra „Babička říká“ se hraje tak, že paní učitelka dává pokyny dětem. Pokud paní učitelka začne pokyn slovy „Babička říká“, děti musí pokyn splnit (například: „Babička říká, dotkněte se nosu“). Pokud pokyn není uveden slovy „Babička říká“ (například: „Dotkněte se nosu“), děti ho nesmí splnit. Kdo splní pokyn bez „Babička říká“, vypadává ze hry. Hra pokračuje, dokud nezůstane jen jeden hráč, který se stává vítězem.

Prosím pane krokodýle

Paní učitelka je krokodýl a stojí na jedné straně hrací plochy (např. hřiště), zatímco děti jsou na opačné straně. Děti volají: „Prosím, pane krokodýle, smím přejít přes vaši řeku?“ Paní učitelka odpoví: „Ano, ale jen pokud máte [např. kytičku v ruce, na hlavě čepici].“ Děti, které splňují tuto podmínku, mohou přejít na druhou stranu. Pozor! Mají na to ale pouze deset vteřin. Ty kteří se nedostali na druhou stranu hrají další kolo. Hra pokračuje, dokud se všechny děti nedostanou na druhou stranu.

Země je láva v týmu

Hra „Země je láva“ se hraje tak, že paní učitelka náhodně zakřičí „Země je láva!“ a děti mají pět vteřin na to, aby se dostaly z podlahy na nějaký vyvýšený a předem připravený předmět, jako je židle, žíněnka nebo cokoliv jiného, co simuluje „bezpečné území“. Po každém kole se ubere jedno bezpečné území. Děti se musí snažit všichni nacpat. na bezpečné území. Každé kolo je tedy větší sranda.

Cukr, káva limonáda

Paní učitelka (volající) stojí zády k dětem, které jsou na startovní čáře. Paní učitelka říká: „Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum!“ a děti se mezitím snaží přiblížit k ní. Když paní učitelka řekne „bum!“, otočí se a děti musí zůstat nehybné. Kdo se pohne, musí se vrátit o tři kroky zpět. Hra pokračuje, dokud se jedno z dětí nedotkne paní učitelky. Vítěz se stává novým volajícím.

Honzo vstávej

Paní učitelka je vyvolávač, stoupne si na druhou stranu hřiště či místnosti a volá: „Honzo, vstávej!“ Děti odpoví: „A kolik je hodin?“ Vyvolávač pak odpoví např. tři slepičí, dvě kočičí, tři žabí apod.  Děti se pak musí posunout právě o tento počet kroků a zároveň u toho napodobovat zvířátko.

O autorovi

Učitelka 1. stupně základní školy (AJ, M) | Web | Články

Jsem maminka dvou rošťáků, učitelka anglického jazyka a matematiky na prvním stupni ZŠ a v neposlední řadě také oddílová vedoucí na letním táboře. Práce s dětmi je zkrátka moje celoživotní poslání. Proto jsem se na mateřské dovolené rozhodla psát tento blog.